Často kladené otázky

Ateisti.sk je neziskový portál venujúci sa problémom spojeným s náboženskou vierou a jej dogmami. Našou snahou je poukázať na tieto problémy a snaha o osvetu.

Ateizmus (iné názvy: neverectvo; pejoratívne bezbožnosť, z gr. atheos = bezbožný < a = ne- + theos = boh) znamená absenciu viery v existenciu Boha alebo Bohov. Tak ako nezbieranie známok nie je koníček a nefajčenie nie je zlozvyk tak, ani ateizmus  NIE JE VIERA ANI NÁBOŽENSTVO. Ateisti nemajú žiadnu oficiálnu organizáciu, štruktúru ani vodcu. Ľudia ako napríklad Richard Dawkins, Christopher Hitchens nie sú vodcami ateistov, sú len mentori, ktorých vďaka ich zásluhám uznáva mnoho ateistov. Takisto ani organizácie typu českého Sysifosu nie sú pre ateistov smerodajné, no môžu poskytnúť mnoho inšpirácie. Ateistom sa stáva v podstate každý, kto neverí v existenciu hocakého nadprirodzeného božstva. Viac o ateizme na wikipédií.

Nikto ti nebude prikazovať, aby si sa stal ateistom, no ak sa nim staneš, bude to dobré pre teba aj pre svet. Myslím že netreba pripomínať to koľko zlého napáchali organizované náboženstvá a sekty, spadá do toho všetko od vymývania mozgov malým deťom až po vojny. Máme tu 21. storočie, no ľudia stále veria poverám a mestským legendám z doby bronzovej , treba to zastaviť a ukázať ľuďom cestu, ako začať kriticky uvažovať nad vážnymi dopadmi týchto rozprávok na skutočný svet. Kriticky mysliaci človek nielen že sa nenechá ľahko oklamať, no získa aj iné výhody oproti ľudom správajúcim sa stádovito a dogmaticky.  Nikto ťa nebude žiadať, aby si bezhlavo veril všetkému, čo je na tejto stránke (aj o tom je kritické myslenie), no minimálne sa oplatí články prečítať a skúsiť pouvažovať nad nimi.

Podľa teologického učenia Rimskokatolíckej cirkvi je každý pokrstený už navždy katolíkom (získal nezmazateľný znak) a vystúpiť z cirkvi nemôže, RKC môže nanajvýš exkomunikovať človeka, ktorý sa hrubo previnil proti jej zásadám. Formálne sa ale dá vystúpiť podľa návodu na stránke bezcirkvi.sk, ktorý platí podobne aj pre iné cirkvi. Celkovo sme toho názoru, že dôležitejšie je, či je človek o svojom ateizme presvedčený a že nebude vďaka svojmu presvedčeniu zaväzovať ďalšie generácie cirkvi.

Nie. Tak ako ako neveríme v Jahveho, neveríme ani v Krišnu, Hóra, Thora ani iných bohov. Takisto nemáme nič spoločné so satanizmom, sme ateisti aj voči satanovi a iným okultným sektám. Ak sa zdá niekomu, že na stránke je najviac článkov o kresťanstve a Rímskokatolíckej cirkvi, je to tým, že práve táto organizácia sa nás a ľudí na Slovensku a v Českej republike dotýka najviac.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies